LT LV EE RU FI

GRANULĒTAIS KRĪTS AUGSNES SKĀBUMA MAZINĀŠANAI

 

SERTIFIKACJA

download

POLCALC granulētie kaļķi ir produkti, ar kuriem veikti daudzi izmēģinājumi un pētījumi. Nacionālais zemkopības un augkopības institūts (IUNG) (Polija) ir veicis produktu fizikālo un ķīmisko analīzi par granulēto kaļķu piemērotību izmantošanai lauksaimniecībā un sniedzis atzinumu, ka šos granulētos kaļķus var izmantot lauksaimniecībā.

POLCALC produktu piemērotību izmantošanai augkopībā Latvijā ir apstiprinājis Latvijas Valsts Augu Aizsardzības Dienests (VAAD).

Lietošana bioloģiskajā lauksaimniecībā ir atļauta saskaņā ar Regulas Nr. 889/2008 I pielikumu.