LT LV EE RU

GRANULĒTAIS KRĪTS AUGSNES SKĀBUMA MAZINĀŠANAI

 

SERTIFIKACJA

download

POLCALC granulētais kaļķis ir produkts, ar kuru veikti daudzi izmēģinājumi un pētījumi. Nacionālais zemkopības un augkopības institūts (IUNG) (Polija) ir veicis produkta fizikālo un ķīmisko analīzi par granulētā kaļķa piemērotību izmantošanai lauksaimniecībā un sniedzis atzinumu, ka šo granulēto kaļķi var izmantot lauksaimniecībā. Kalcija oksīda daudzums un citi parametri atbilst visām minētajām prasībām, un šo mēslojumu var izmantot bioloģiskajās saimniecībās.

POLCALC kaļķu granulas piemērotību izmantošanai augkopībā ir apstiprinājis Latvijas Valsts augu aizsardzības dienests un sertifikācija ir publicēta tīmekļa vietnē (Ievadīt "Reģistrēts" un EK ML, ražotājs "Polcalc").